Esayidi TVET College Nsfas Application

By |

Esayidi TVET College Nsfas Application

Esayidi TVET College Nsfas Application

Esayidi TVET College was established in 2003 after the merger of the previous Port Shepstone and Enyenyezi Technical Colleges. Since then, Esayidi TVET College has established 6 main campuses and various Community Development Centers across the Southern KZN Region

The National Student Financial Aid Scheme is a student monetary guide plot that gives a monetary guide to poor college understudies to help pay for the expense of their education. The NSFAS is financed by the Department of Higher Education and Training South Africa.

Applicants who are approved for NSFAS funding are covered for the following:

 • Registration
 • Tuition
 • Food
 • Accommodation or transport
 • Learning material
 • Personal care

Nsfas Open Date

Nsfas Online Application Opens 1 September and closes November 30, 2021.

NSFAS Requirement

 1. Applicants need to be South African citizens.
 2. Be registered or intend to register for NCV or NATED (Report 191) Programme
 3. A Person in need of financial support.
 4. Academically good students who need financial support.

The following documents are needed for NSFAS Application;

 • Authorized copies of Identity Document
 • Original Academic Results Latest
 • Proof of parent’s income
 • Proof of Death Certificate
 • Doctor’s Certificate

HOW TO APPLY:

-Please visit the NSFAS website – nsfas.org.za or follow the link on our website – https://www.esayidifet.co.za

-You may also choose to visit any Buffalo City TVET College Campus – Student Support Service for assistance.

-Please ensure that you have the correct documents (certified not older than 3 months) in electronic format available:

  • Your South African ID or a birth certificate( if you do not have a green bar-coded ID or smart ID card)
  • ID of parents and/or guardian or death certificate where applicable.

– Pay advice/letter of employment/ pension advice stating income of parents and/or guardian (SASSA slips are not
required and SASSA should not be included as household income

-Please ensure that you download the CONSENT FORM and that it is completed by your parent/s and or guardian – this

has to be attached to your Application form – see flip-side for details

OTHER RELATED

Buffalo City TVET College Nsfas Application
Eastcape Midlands TVET College Nsfas Application
Ikhala TVET College Nsfas Application

3 thoughts on “Esayidi TVET College Nsfas Application

 1. Siyamthemba Ncobela

  My WhatsApp number its 0735988279
  Angisebenzi nasekhaya umom wam iziholela imali yokuguga kodwa ngenxa yokuthi ngyafisa ukufezekisa amaphupho Amin no matter what. Ukuthi background yam injani lokho akusikona okungavimbela impumelelo yam ngethemba lokuthi manithola lomyalezo nizoba Nomusa nothando angindile ukuba emotional 😭😭

 2. Siyamthemba Ncobela

  Dear nsfas

  Igama lam ndingu siyamthemba isibongo Sam Ncobela ekhaya sinenkinga in terms of financial lapho kuye kubenzima nokuqhubeka ne carrier namaphupho kafezekile. Kodwa ngoba ngiyazi lapho ngisingisekhona😭😭I get it emotional mangikhuluma ngalendaba yasekhaya ngingajabula uma ngigase ngithole ukulekelelwa ngomfundase phecelizi nsfas kuze ngikwazi ukuqhubekela phambili nozifindo. Ngyathanda ukufunda ngizimesele futhi lokho ukungenza ngicele ukulekelelwa 🤞🤝

Leave a Reply

Your email address will not be published.